ĐẢNG ỦY PHƯỜNG CHÙA HANG

19-07-2021

ĐẢNG ỦY PHƯỜNG CHÙA HANG

BỘ MÁY TỔ CHỨC UBND PHƯỜNG CHÙA HANG

19-07-2021

BỘ MÁY TỔ CHỨC UBND PHƯỜNG CHÙA HANG

HĐND PHƯỜNG CHÙA HANG

11-09-2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG CHÙA HANG

ỦY BAN MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

10-09-2020

ỦY BAN MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 446415

PHƯỜNG CHÙA HANG - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Tổ dân phố số 08, phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Nghiêm Xuân Quyết - Chủ tịch UBND phường

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân phường Chùa Hang. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 02803.820.158
  • chuahang.tp@thainguyen.gov.vn