ĐẢNG ỦY PHƯỜNG CHÙA HANG

19/07/2021

ĐẢNG ỦY PHƯỜNG CHÙA HANG

BỘ MÁY TỔ CHỨC UBND PHƯỜNG CHÙA HANG

19/07/2021

BỘ MÁY TỔ CHỨC UBND PHƯỜNG CHÙA HANG

THÔNG BÁO về việc phân công lãnh đạo UBND và cán bộ trực trong dịp Tết dương lịch 2021

31/12/2020

THÔNG BÁO về việc phân công lãnh đạo UBND và cán bộ trực trong dịp Tết dương lịch 2021.signed

Khai mạc Kỳ họp thứ 14, HĐND phường Chùa Hang khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021

29/12/2020

Khai mạc Kỳ họp thứ 14, HĐND phường Chùa Hang khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021

Thông báo về việc niêm yết công khai danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020

12/10/2020

Thông báo về việc niêm yết công khai danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020

HĐND PHƯỜNG CHÙA HANG

11/09/2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG CHÙA HANG

PHƯỜNG CHÙA HANG - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Tổ 8, phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Hoàng Thị Thanh Hương - Chủ tịch UBND phường

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân phường Chùa Hang. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 02803.820.158
  • chuahang.tp@thainguyen.gov.vn