Khai mạc Kỳ họp thứ 14, HĐND phường Chùa Hang khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021

29-12-2020 17:22

Sáng ngày, 29/12/2020, HĐND phường Chùa Hang khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã long trọng tổ chức khai mạc Kỳ họp thứ 14 tại Hội trường tầng 2 - Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND phường

 Dự Kỳ họp Đại biểu phường Chùa Hang: Đ/c Hoàng Thị Thanh Hương - Bí Thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND; Đ/c Vũ Văn Thanh Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; Đ/c Vi Tân Cảnh - Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; Thường trực HĐND; lãnh đạo UBND phường; Thường trực Ủy ban MTTQ phường và các đoàn thể chính trị; hai Ban HĐND phường; các vị đại biểu HĐND phường khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021; các cán bộ, công chức chuyên môn, các Đ/c bí thư chi bộ trực thuộc và phóng viên trung tâm văn hóa và truyền thông thành phố về dự và đưa tin Kỳ họp.

 

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Đ/c Hoàng Thị Thanh Hương – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND

Khai mạc kỳ họp thứ 14 HĐND phường Chùa Hang, khóa VII

 

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, đồng chí Hoàng Thị Thanh Hương - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND - Chủ tọa kỳ họp nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 14, HĐND phường Chùa Hang khóa VII (diễn ra trong 1/2 ngày 29/12/2020), là kỳ họp thường lệ cuối năm HĐND phường sẽ xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng như: Xem xét, thảo luận, đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; Chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội  năm 2021Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 13 HĐND phường. Chùa Hang khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021;Báo cáo Ước thực hiện dự toán ngân sách năm 2020 và dự kiến phân bổ dự toán ngân sách năm 2021 phường Chùa Hang; Báo cáo của Thường trực HĐND phường về kết quả hoạt động năm 2020, phương hướng nhiệm năm 2021 của HĐND phường Chùa Hang khóa VII, nhiệm kỳ 2016 – 2021; Báo cáo của Thường trực HĐND phường tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 14 HĐND phường khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021; Thông báo Tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQ phường Chùa Hang và các tổ chức thành viên năm 2020; Thực hiện quy trình bầu bổ sung Ủy viên UBND phường khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021 và thực hiện thảo luận tại hội trường, chất vấn, trả lời chất vấn theo quy định…

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND phường đề nghị các vị đại biểu HĐND phường khóa VII  tập trung trí tuệ, thảo luận, quyết định và biểu quyết thông qua Nghị quyết về những nội dung quan trọng của Kỳ họp. Phấn đấu không ngừng đối mới nâng cao chất lượng, hiệu quả kỳ họp, đáp ứng nguyện vọng của cử tri phường.

Ảnh chủ tọa kỳ họp

 

Tại kỳ họp thứ 14 HĐND phường Chùa Hang đã bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND phường Chùa Hang khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2020 đối với đồng chí Chỉ huy Trưởng Ban chỉ huy Quân sự phường Chùa Hang.

 

Bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND nhiệm kỳ 2016-2021

Đ/c Vi Tân Cảnh – Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND phường

phát biểu tại kỳ họp

Đồng chí Vi Tân Cảnh - Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường đã tiếp thu và trả lời các ý kiến của các đại biểu HĐND tại kỳ họp, đề nghị các đại biểu HĐND phường tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ để thảo luận, quyết nghị các nội dung quan trọng tại Kỳ họp, thống nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, đồng chí đề nghị Cấp ủy Đảng, Chính quyền cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Chùa Hang lần thứ X và các Nghị quyết của HĐND phường, phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tốt việc quy hoạch chi tiết phường Chùa Hang phù hợp với quy hoạch chung của thành phố đến năm 2035; tăng cường công tác quản lý đất đai, cải cách hành chính; quan tâm làm tốt công tác tiếp công dân; tiếp tục chú trọng công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh…

Tại phiên khai mạc, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ phường đã trình bày các Báo cáo, Tờ trình và Thông báo tại Kỳ họp, đó là:

1. Báo cáo, tờ trình của UBND phường về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; Chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội  năm 2021.

2. Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 13 HĐND phường. Chùa Hang khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021

3. Báo cáo Ước thực hiện dự toán ngân sách năm 2020 và dự kiến phân bổ dự toán ngân sách năm 2021 phường Chùa Hang;Tờ trình về việc đề nghị bổ sung dự toán ngân sách phường Chùa Hang năm 2020; Tờ trình về việc phân bổ dự toán ngân sách phường Chùa Hang năm 2021;Tờ trình về việc đề nghị cho chủ trương thu vận động các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách năm 2021 phường Chùa Hang

4. Báo cáo của Thường trực HĐND phường về kết quả hoạt động năm 2020, phương hướng nhiệm năm 2021 của HĐND phường Chùa Hang khóa VII, nhiệm kỳ 2016 – 2021

5. Báo cáo của Thường trực HĐND phường tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 14 HĐND phường khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021

6. Thông báo Tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQ phường Chùa Hang và các tổ chức thành viên năm 2020.

7. Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự để HĐND phường bầu bổ sung Ủy viên UBND phường khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021

Năm 2020, mặc dù chịu tác động của dịch Covid-19, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự đồng thuận, nỗ lực vượt qua khó khăn của hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp nên phường Chùa Hang đã thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm: vừa chống dịch hiệu quả vừa đảm bảo phát triển kinh tế xã hội và tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Chùa Hang lần thứ X nhiệm kỳ 2020 - 2025. Một số chỉ tiêu chủ yếu đạt được như: Thu ngân sách: Đạt 6,567 tỷ đồng, bằng 100,83% kế hoạch; Giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp năm 2020 đạt 431 tỷ đồng = 100,2% kế hoạch; Hoàn thành 100% chỉ tiêu tiêm phòng dịch trên đàn vật nuôi; Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,5% (còn 17 hộ);  giảm tỷ lệ hộ cận nghèo xuống còn 0,09%. ( còn 03 hộ); Số Gia đình văn hoá 3.116 hộ/3.238 hộ = 96%; 11/11 tổ dân phố văn hóa = 100%; Quản lý 100% người nghiện có mặt trên địa bàn. Tổ chức cai nghiện ma túy cho 29 người, điều trị thay thế bằng Methadone 41 trường hợp; Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2020 với 10/10 thanh niên đạt 100% KH; Công tác quản lý đô thị; bồi thường hỗ trợ và tái định cư, cải cách hành chính tiếp tục được tăng cường; công tác văn hóa, xã hội đạt kết quả tích cực, an sinh xã hội cơ bản được bảo đảm, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện

Năm 2021, phường Chùa Hang xác định mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đó là: Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025; tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống đại dịch COVID-19. Đẩy mạnh công tác thu ngân sách; nâng cao kỷ cương, trật tự đô thị; tăng cường quản lý đất đai, bồi thường hỗ trợ tái định cư. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, từng bước xây dựng chính quyền điện tử. Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Triển khai thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Kế hoạch tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021.

Dưới đây là một số hình ảnh đại biểu trình bày nội dung các báo cáo, tờ trình tại kỳ họp thứ 14, HĐND phường Chùa Hang khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021:

Đ/c Liểu Mai Cương – Phó Chủ tịch UBND phương trình bày báo cáo tại kỳ họp

Đ/c Cao Thị Việt Anh – Công chức Tài chính – Kế toán trình bày báo cáo và tờ trình tại kỳ họp

Đ/c Nguyễn Thị Kim Ngân – Chủ tịch UB MTTQ trình bày thông báo tại kỳ họp

Kỳ họp thứ 14, HĐND phường Chùa Hang khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021 bế mạc vào 11 giờ 30 phút ngày 29/12/2020./.PHƯỜNG CHÙA HANG - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Tổ 8, phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Hoàng Thị Thanh Hương - Chủ tịch UBND phường

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân phường Chùa Hang. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 02803.820.158
  • chuahang.tp@thainguyen.gov.vn