Hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021, Triển khai nhiệm vụ chính trị năm 2022 của Đảng bộ phường và tổng kết phong trào thi đua yêu nước của UBND phường Chùa Hang năm 2021

06-01-2022 07:05

Ngày 06/01/2022, Phường Chùa Hang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021, Triển khai nhiệm vụ chính trị năm 2022 của Đảng bộ phường và tổng kết phong trào thi đua yêu nước của UBND phường Chùa Hang năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Thị Thanh Hương, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường; đồng chí Vũ Văn Thanh, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Liểu Mai Cương- Phó chủ tịch UBND phường. Dự hội nghị còn có các đng chí Uỷ viên BTV Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, các Ban xây dựng Đảng của Đảng uỷ phường; Ủy ban MTTQ - các đồng chí trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội, trưởng các Hội đặc thù phường Chùa Hang; các đồng chí Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự; Chỉ huy Công an phường; Ban BVDP; Trạm Y tế phường; các đồng chí Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận; các đồng chí Hiệu trưởng, Hiệu phó 06 nhà trường trên địa bàncác tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Đồng chí Hoàng Thị Thanh Hương: Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường Chùa Hang

phát biểu Khai mạc Hội nghị.

Năm 2021là năm gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng dưới sự chỉ đạo sát sao, kịp thời có hiệu quả của cấp ủy chính quyền các cấp và sự đồng thuận hưởng ứng của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân các dân tộc trên địa bàn phường Chùa Hang. Phong trào thi đua yêu nước năm 2021, các phong trào thi đua trên địa bàn phường phát triển rộng khắp trên các lĩnh vực. Để hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra, ngay từ đầu năm Đảng bộ phường đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp để thực hiện các mục tiêu trên từng lĩnh vực, trọng tâm là công tác vừa phòng chống dịch COVID-19 vừa phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Trong đó thực hiện các chỉ tiêu về KT-XH chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm thực hiện. Công tác dân vận của hệ thống chính trị có nhiều đổi mới. Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tích cực nắm tình hình Nhân dân, dân tộc, tôn giáo; tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên và Nhân dân về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Ngoài ra, các phong trào thi đua yêu nước trong năm được các cấp, ngành, đơn vị, địa phương, cán bộ, công chức, cá nhân người lao động và nhân dân hưởng ứng tích cực. Công tác biểu dương, khen thưởng, nêu gương điển hình tiên tiến kịp thời, góp phần động viên, cổ vũ các tập thể, cá nhân trong các phong trào thi đua.

Đồng chí:Vũ Văn Thanh, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Chùa Hang:

Báo cáo tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ phường Chùa Hang năm 2021,

Triển khai Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ phường khóa X về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022.

Đồng chí: Liểu Mai Cương, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ - Phó CT UBND phường,

báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2021

Sau khi nghe báo cáo của Đồng chí:Vũ Văn Thanh, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Chùa Hang: Báo cáo tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ phường Chùa Hang năm 2021, Triển khai Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ phường khóa X về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022 và Đồng chí: Liểu Mai Cương, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ - Phó CT UBND phường, báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2021, các đại biểu dự hội nghị đã phát biểu thảo luận làm rõ thêm những kết quả đạt được, những khó khăn vướng mắc và đề xuất các nhiệm vụ giải pháp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2022.

Tham luận của đồng chí: Cao Việt Thái, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Trưởng công an phường

Tham luận của đồng chí: : Đỗ Hồng Anh, Bí thư chi bộ 5

Tham luận của đồng chí: Hoàng Tấn Ninh, Tổ trưởng tổ dân phố số 11

Tại Hội nghị đã trao khen thưởng và biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng giai đoạn 2015 - 2020 và trong năm 2021.

Đồng chí: Hoàng Thị Thanh Hương, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND phường trao khen thưởng của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên cho các đồng chí đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền 2015-2019.

Đồng chí: Hoàng Thị Thanh Hương, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường Trao khen thưởng của BCH Đảng bộ thành phố Thái Nguyên

cho 06 đồng chí đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền 2016-2020.

Đồng chí: Vũ Văn Thanh, Phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường trao khen thưởng của BCH Đảng bộ thành  phố Thái Nguyên

cho các đồng chí đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền 2017-2021.

Đồng chí: Hoàng Thị Thanh Hương, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường Trao khen thưởng của BCH Đảng bộ phường Chùa Hang

cho 05 Chi bộ đạt tiêu chuẩn “Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2021.

.

Đồng chí: Hoàng Thị Thanh Hương, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường  trao khen thưởng

đảng viên đạt tiêu chuẩn “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2021.

Đồng chí: Vũ Văn Thanh, Phó BT TT Đảng ủy - CT HĐND phường lên trao khen thưởng

đảng viên đạt tiêu chuẩn “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2021

 

Tại hội nghị đã Biểu dương 16 chi bộ trực thuộc đạt tiêu chuẩn “Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ” năm 2021 và biểu dương 03 tập thể, 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực công tác kiểm tra, giám sát, tuyên giáo, dân vận ở chi bộ năm 2021.

Phong trào thi đua yêu nước năm 2021: Tại Hội nghị đã trao khen thưởng của thành phố Thái Nguyên cho 2 Tập thể tổ dân phố đạt danh hiệu 5 năm văn hóa giai đoạn 2017-2021, trao khen thưởng cho 28 tập thể và 52 cá nhân có thành tích trong thực hiện Phong trào Thi đua yêu nước;  Hội nghị cũng đã trao khen thưởng cho 15 cán bộ, công chức của phường và 30 đồng chí trong Ban Bảo vệ dân phố đạt danh hiệu lao đông tiên tiến năm 2021.

Đồng chí: Hoàng Thị Thanh Hương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường trao khen thưởng

của thành phố Thái Nguyên cho 2 Tập thể tổ dân phố đạt danh hiệu 5 năm văn hóa giai đoạn 2017-2021

Đồng chí: Liểu Mai Cương, Ủy viên BCH Đảng bộ - Phó chủ tịch UBND phường trao khen thưởng

cho các tập thể có thành tích trong thực hiện Phong trào Thi đua yêu nước năm 2021

Đồng chí: Hoàng Thị Thanh Hương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường trao khen thưởng

cho các tập thể có thành tích trong thực hiện Phong trào Thi đua yêu nước năm 2021

Đồng chí: Liểu Mai Cương, Ủy viên BCH Đảng bộ - Phó chủ tịch UBND phường trao khen thưởng

cho các đồng chí cán bộ, công chức có thành tích trong thực hiện Phong trào Thi đua yêu nước năm 2021

Đồng chí: Hoàng Thị Thanh Hương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường trao khen thưởng

cho các đồng chí cán bộ, công chức của phường có thành tích trong thực hiện Phong trào Thi đua yêu nước năm 2021

Đồng chí: Hoàng Thị Thanh Hương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường trao khen thưởng

cho các đồng chí Tổ trưởng tổ dân phố có thành tích trong thực hiện Phong trào Thi đua yêu nước năm 2021

Đồng chí: Liểu Mai Cương, Ủy viên BCH Đảng bộ - Phó chủ tịch UBND phường trao khen thưởng

cho các đồng chí cán bộ tổ dân phố có thành tích trong thực hiện Phong trào Thi đua yêu nước năm 2021

Đồng chí: Nguyễn Thị Thủy Tiên, Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó chủ tịch HĐND phường trao khen thưởng

cho các đồng chí Công an phường có thành tích trong thực hiện Phong trào Thi đua yêu nước năm 2021

Đồng chí: Liểu Mai Cương, Ủy viên BCH Đảng bộ - Phó chủ tịch UBND phường trao khen thưởng

Lao động tiên tiến cho các đồng chí cán bộ, công chức của phường

Đồng chí: Hoàng Thị Thanh Hương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường trao khen thưởng

Lao động tiên tiến cho các đồng chí cán bộ, công chức của phường

Để thực hiện tốt phong trào thi đau yêu nước theo lời dạy của Bác, Tại Hội nghị các đồng chí thay mặt cho lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ các đoàn thể Chính trị xã hội, tổ chức Công đoàn cơ sở phường, Công an, BCH Quân sự, Trạm Y tế và đại điện Tổ dân phố đã ký giao ước thi đua năm 2022.

 

 Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 403052

PHƯỜNG CHÙA HANG - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Tổ dân phố số 08, phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Nghiêm Xuân Quyết - Chủ tịch UBND phường

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân phường Chùa Hang. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 02803.820.158
  • chuahang.tp@thainguyen.gov.vn