ỦY BAN MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

10-09-2020 14:42

ỦY BAN MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

Địa chỉ: Tổ 08, phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

 

Họ và tên Chức danh Liên hệ

Đ/c Nguyễn Thị Kim Ngân

Ủy viên BTV Đảng ủy -Chủ tịch UB MTTQ

phường Chùa Hang

SĐT: 0943.912.609

Email: nganntk.tp@thainguyen.gov.vn

Đ/c Trần Đình Bộ

Chủ tịch hội Cựu chiên binh

phường Chùa Hang

SĐT: 0388.589.915

Email: botd.tp@thainguyen.gov.vn

Đ/c Trần Đại Thắng

Bí thư Đoàn TN Cộng sản Hồ Chí Minh

phường Chùa Hang

SĐT: 0983.629.387

Email: thangtd.tp@thainguyen.gov.vn

Đ/c Ma Từ Thị Mai Điệp

Chủ tịch hội Nông dân

phường Chùa Hang

SĐT: 0943.720.888

Email: diepmttm.tp@thainguyen.gov.vn

Đ/c Bùi Thị Mai Lan

Chủ tịch hội liên hiệp Phụ nữ

phường Chùa Hang

SĐT: 0915.560.771

Email: Lanbtm.tp@thainguyen.gov.vn

 PHƯỜNG CHÙA HANG - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Tổ 8, phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Hoàng Thị Thanh Hương - Chủ tịch UBND phường

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân phường Chùa Hang. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 02803.820.158
  • chuahang.tp@thainguyen.gov.vn