HĐND PHƯỜNG CHÙA HANG

11-09-2020 14:42

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG CHÙA HANG

Địa chỉ: Tổ 08, phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

SĐT: 02083.820.794

 

Họ và tên Chức danh Liên hệ

 

Đ/c Vũ Văn Thanh

Chủ tịch HĐND

phường Chùa Hang

SĐT: 0988.132.500

Cơ quan: 02083.820.795

Email: thanhvv75.tp@thainguyen.gov.vn

Đ/c Nguyễn Thị Thủy Tiên

Phó Chủ tịch HĐND

phường Chùa Hang

SĐT: 0985.418.679

Email: tienntt.tp@thainguyen.gov.vn

 PHƯỜNG CHÙA HANG - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Tổ 8, phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Hoàng Thị Thanh Hương - Chủ tịch UBND phường

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân phường Chùa Hang. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 02803.820.158
  • chuahang.tp@thainguyen.gov.vn