BỘ MÁY TỔ CHỨC UBND PHƯỜNG CHÙA HANG

19-07-2021 02:42

LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG CHÙA HANG

Địa chỉ: Tổ dân phố số 8, phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Số điện thoại: 02083.820.158

Email: chuahang.tp@thainguyen.gov.vn

Họ và tên  Chức danh Liên hệ

Đ/c Hoàng Thị Thanh Hương

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND

phường Chùa Hang

SĐT: 0985.509.795

Email: huonghtt.tp@thainguyen.gov.vn

Đ/c Liểu Mai Cương

Phó Chủ tịch UBND

phường Chùa Hang

SĐT: 0918.975.623

Email: cuonglm.tp@thainguyen.gov.vn

 

CÔNG AN PHƯỜNG CHÙA HANG

 

Họ và tên Chức danh Liên hệ

 

Đ/c Cao Việt Thái

 

 

Trưởng Công an 

phường Chùa Hang

SĐT: 0916.678.584

Đ/c Nguyễn Văn Ngọc

 

Phó trưởng Công an

phường Chùa Hang

SĐT: 0912.403.950
Đ/c Nguyễn Thị Tân

 

Phó trưởng Công an

phường Chùa Hang

SĐT: 0917.262.333

 

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ PHƯỜNG CHÙA HANG

 

Họ và tên Chức danh Liên hệ

Đ/c Phùng Tân Khánh

Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự

phường Chùa Hang

SĐT: 0392.236.256

Email: khanhpt.tp@thainguyen.gov.vn

Đ/c Lê Ngọc Đức

Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự

phường Chùa Hang

SĐT: 0975.083.626

Email: leductueba@gmail.com

 

BỘ PHẬN TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN UBND PHƯỜNG CHÙA HANG

 

Họ và tên Chức danh Liên hệ

Đ/c Cao Thị Việt Anh

Công chức Tài chính - Kế toán

UBND phường Chùa Hang

SĐT: 0979.810.642

Email: anhctv.tp@thainguyen.gov.vn

 

BỘ PHẬN VĂN PHÒNG UBND PHƯỜNG CHÙA HANG

 

Họ và tên Chức danh Liên hệ

Đ/c Nguyễn Minh Hưng

Công chức Văn phòng - Thống kê

UBND phường Chùa Hang

SĐT: 0945.812.008

Email: hungnm.tp@thainguyen.gov.vn

 

 

BỘ PHẬN TƯ PHÁP - HỘ TỊCH UBND PHƯỜNG CHÙA HANG

 

Họ và tên Chức danh Liên hệ

Đ/c Nguyễn Thị Linh

Công chức Tư pháp - Hộ tịch 

UBND phường Chùa Hang

SĐT: 0986.922.558

Email: linhnt.tp@thainguyen.gov.vn

 

BỘ PHẬN ĐỊA CHÍNH - XÂY DỰNG UBND PHƯỜNG CHÙA HANG

 

Họ và tên Chức danh Liên hệ

Đ/c Nguyễn Hải Yến

Công chức Địa chính - Xây dựng

UBND phường Chùa Hang

SĐT: 0978.289.116

Email: yennh.tp@thainguyen.gov.vn

 

   

 

 

BỘ PHẬN VĂN HÓA - XÃ HỘI UBND PHƯỜNG CHÙA HANG

 

Họ và tên Chức danh Liên hệ

Đ/c Lê Thị Loan

Công chức Văn hóa - Xã hội

UBND phường Chùa Hang

SĐT: 0347.575.888

Email:loanlt.tp@thainguyen.gov.vn

Đ/c Đỗ Thị Huyền Trang

Công chức Văn hóa - Xã hội

UBND phường Chùa Hang

SĐT: 0382.236.626

Email:trangdth.tp@thainguyen.gov.vn

 PHƯỜNG CHÙA HANG - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Tổ 8, phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Hoàng Thị Thanh Hương - Chủ tịch UBND phường

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân phường Chùa Hang. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 02803.820.158
  • chuahang.tp@thainguyen.gov.vn