ĐẢNG ỦY PHƯỜNG CHÙA HANG

19-07-2021 07:45

Địa chỉ: Tổ 8, phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.820.795

Email. duchuahang.tp@thainguyen.gov.vn

Họ và tên Chức danh Liên hệ

Đ/c Hoàng Thị Thanh Hương

 

 

Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch UBND

phường Chùa Hang

 

SĐT: 0985.509.795

Email: huonghtt.tp@thainguyen.gov.vn

Đ/c Vũ Văn Thanh

 

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

phường Chùa Hang

 

SĐT: 0988.132.500

Cơ quan: 02083.820.795

Email: thanhvv75.tp@thainguyen.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 PHƯỜNG CHÙA HANG - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Tổ 8, phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Hoàng Thị Thanh Hương - Chủ tịch UBND phường

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân phường Chùa Hang. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 02803.820.158
  • chuahang.tp@thainguyen.gov.vn